Videos

Youtube

Explicación Técnica Dinámica Causal
Explicación Raíces Históricas
Explicación Técnica Análisis Social CLIP


Explicación Técnica Orden y Caos
Explicación Técnica Investigación-Acción-Capacitación IAC
Explicación Técnica ValidaciónValidación

Piloto Enfoque Ecosistémico Algas Pardas Parte 1

Piloto Enfoque Ecosistémico Algas Pardas Parte 2